Tarımı dinamitleyecek plana ret kararı

0
132

Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyü yakınında patlayıcı madde deposu için yapılan imar planı değişikliği bir kez daha yargıya takıldı. Edirne’nin ardından bu kez İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nden de ret geldi.

Saçlımüsellim köyü yakınlarında 950 dönümlük tarım arazisinde ‘140 tonluk dinamit deposu’ yapılmak isteniyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırladı. Ancak bölge halkının konuyu yargıya taşıması üzerine, Edirne İdare Mahkemesi plana ilişkin iptal kararı verdi.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile projeyi hazırlayan şirket, bu kararın iptali için istinaf başvurusu yaptı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi ise, başvuruyu esastan reddetti.

Mahkeme emsal teşkil edecek kararında çarpıcı noktalara dikkat çekti. Özetle şu değerlendirme yapıldı:

♦ “Plan 95 hektar gibi büyük bir alanı kapsıyor. Çevre düzen planı yapılmadan alt planda değişiklik ‘kademeli birlik’ ilkesine aykırı.

♦ Tarım alanının tarım dışı kullanımı için “zorunluluk” bulunması gerektiği halde, bu yönde bir araştırma yapılmamış. Patlayıcı üretim ve depolama alanıyla ilgili yer seçiminin hangi kriterlere göre yapıldığının bilgi ve belgesi yok.

♦ Bölge su toplama havzası içinde ve özel orman komşuluğunda bulunuyor. Bu nedenle etüt ve araştırma yapılması gerekirken yapılmamış. Planlama ve şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve mevzuata aykırı plan yapıldığı tespit edilmiştir.”

***

Tarım dışındaki faaliyetlere izin yok

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu, karara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plan değişikliğinin kanuna aykırılığının hüküm altına alındığı vurguladı. Açıklamada “İstinaf mahkemesinin kararıyla Trakya tarım toprakları üzerinde tarımsal faaliyet dışında hiçbir faaliyete izin verilmesinin mümkün olmadığı sabitleşmiştir” denildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi’nin istinaf talebinin reddine dair kararı, emsal niteliktedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevi şirketleri gözetmek değil; doğa, çevre ve kentlerimizin korunması konusunda ‘koruma kültürünü’ uygulamaktır. Trakya bölgesinin ana fonksiyonu tarımsal faaliyetlerdir. Trakya’nın tarım toprakları, tarımsal sit alanı ilan edilmelidir. Trakya’ya dayatılmak istenen hukuksuzluğa ve doğa talanına karşı tüm haklarımızı kullanarak doğamızı, topraklarımızı korumaya devam edeceğiz.”

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here